Aktuality

Ašské gymnázium tento rok umožnilo studentům přihlásit se na program Medikem na gymplu, který má hlavně pomoci studentům s přijímačkami na lékařské fakulty a zároveň i předat nové znalosti.
 
V pátek 5. dubna 2024 se v areálu LaRitmy konal 42. ročník filmového festivalu “Grenzland Filmtage”, který ponořil do hlubin kinematografie nejen žáky, ale i jejich pedagogy. Filmové dny přinesly do prostředí sálu výjimečnou atmosféru plnou emocí a vzrušení.
 
18. ramadánu 1445 se v Sokolově konalo letošní krajské kolo zeměpisné olympiády. Pro jeho účastníky však byla středa 27. března roku 2024, jelikož (pravděpodobně) všichni používají gregoriánský kalendář, nikoliv ten islámský, počítající se od roku 637 našeho letopočtu, kdy Mohamed utekl z Mekky do Mediny.
 
Vážení rodiče, milí žáci, v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji dne 19. 4. 2024 volno pro žáky Gymnázia Aš z důvodu nácviku „aktivní střelec ve škole“. Dále pak dne 16. 4. 2024 vyhlašuji volno pro žáky pátého až osmého ročníku a dne 17. 4. 2024 volno pro žáky prvního až čtvrtého ročníku Gymnázia Aš z důvodu konání přijímacích zkoušek. Petr Jelínek
 
Pro žáky čtvrté třídy z Kamenné školy dnes 26. března 2024 připravila septima s panem učitelem Lubošem Lhotákem projekt: Voda pro život.
 
Velikonoce jsou nejen jedním z nejvýznamnějších křesťanských svátků, ale také obdobím plným symboliky, tradic a radosti. Pro mnohé představují čas rodinného setkávání, tradičních jídel a zvyků. Tento svátek oslavuje vzkříšení Ježíše Krista.
 
Tento rok se lyžařského výcviku nezúčastnila pouze sexta, ale netradičně také vybraní žáci z kvinty a septimy. V ranních hodinách v neděli 17. března jsme opustili komfortní zónu Aše a vydali se na cestu do KRNAPu.
 
Matematický klokan není jen soutěží, je to výzva, která testuje schopnosti a intelekt studentů. Letos se do zmíněné soutěže naše gymnázium zapojilo 22. března.
 
Dne 9. 3. 2024 se konal Okresní turnaj v basketbale na Základní škole v Hazlově. Hrály zde školy: ZŠ Kamenná, Základní škola Okružní, ZŠ Hlávkova, Gymnázium Aš a ZŠ Hazlov.
 
Každoročně mají žáci na vyšším gymnáziu příležitost složit mezinárodně uznávanou zkoušku z německého jazyka Deutsches Sprachdiplom I, která osvědčuje znalosti a dovednosti v němčině na úrovni A2 a B1, což znamená, jak dokážete plynule hovořit. Běžně je zkouška zpoplatněna, avšak na naší škole ji mohou žáci složit bezplatně.
 
Vážení spolužáci, přátelé a všichni účastníci plesu, chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zúčastnili Maturitního plesu třídy oktávy, který se konal v Kulturním centru Svoboda v Chebu. Díky vaší podpoře a účasti se tento večer stal nezapomenutelným a úspěšným pro nás všechny.
 
V pátek 15. 3. 2024 se se třídy prima a tercie vydaly do chebského divadla na hru Oscara Wilda, jež nese název: Jak je důležité míti Filipa.