Zaměstnanci školy

Vedení školy

Mgr. Petr Jelínek
Ředitel školy

Matematika, Fyzika

Mgr. Tomáš Kozel
Zástupce ředitele

Zeměpis, Matematika

Pedagogický sbor

Ing. Soňa Demjanovičová

Anglický jazyk

Ing. Veronika Dohnalová

Matematika

RNDr. Věra Effenberger

Matematika

Ing. Petr Fabanka

Matematika, Fyzika

Mgr. Jaroslava Mojžíšová Fulínová

Anglický jazyk

Ing. Pavel Grittner

Informatika a výpočetní technika

Ing. Miroslav Helcl

Tělesná výchova, Základy ekonomiky a práva

Mgr. Lenka Horká

Matematika, Chemie

Mgr. Olga Hudečková

Český jazyk, Německý jazyk

Ing. Luboš Lhoták
Koordinátor EVVO
lubos.lhotak@gymas.cz

Biologie, Chemie

Mgr. Jana Malotínová

Český jazyk, Hudební výchova, Výtvarná výchova

Mgr. Hedvika Millionová

Chemie

Mgr. Dana Pěnčíková

Český jazyk, Mediální výchova, Občanská výchova

Mgr. Jana Petříková

Německý jazyk, Dějepis

Mgr. Josef Ponikelský

Český jazyk, Německý jazyk, Španělský jazyk

Mgr. at Mgr. Martina Mariana Štadlmajerová

Dramatická výchova

Mgr. Jaroslav Staněk

Dějepis, Základy společenských věd

Mgr. Tereza Wimmerová

Biologie, Tělesná výchova, Anglický jazyk, Občanská výchova

Mgr. Romana Žibrická

Anglický jazyk

Pedagogický sbor, Výchovný poradce a metodik prevence

Mgr. Milada Soukupová
Výchovný poradce, Metodik Prevence

Tělesná výchova, Biologie

Mgr. Milada Soukupová
Výchovný poradce, Metodik Prevence

Tělesná výchova, Biologie

Ostatní zaměstnanci školy

Ing. Petr Farkaš
pověřenec organizace
Jaroslav Hošek
školník
Jiřina Houdková
hlavní účetní
Ladislava Kodlová
mzdová účetní