Historie školy

Historie ašského gymnázia sahá až do roku 1908, kdy bylo v Aši založeno Státní reálné gymnázium s vyučovacím jazykem německým, na němž se vyučovalo až do vypuknutí druhé světové války. Po válce byla výuka znovu zahájena v roce 1947 již s vyučovacím jazykem českým, ale trvala pouze do 1. 9. 1949. Gymnaziální vzdělávání se pak vrátilo do Aše až v roce 1954, kdy byla zřízena Jedenáctiletá střední škola. 1. září 1959 se rozhodnutím Ministerstva školství a kultury mění JSŠ na experimentální Dvanáctiletou střední školu, později na Střední všeobecně vzdělávací školu (SVVŠ). V roce 1965 bylo gymnázium opět zrušeno a převedeno do Chebu, avšak v roce 1990 se jej podařilo v Aši obnovit.
K 1. 7. 2002 došlo k administrativnímu sloučení gymnázia se střední průmyslovou školou textilní a ke změně názvu na Gymnázium a SOŠ Aš. Pod hlavičkou SOŠ byly nabízeny různé obory, např. Management oděvnictví, Technické lyceum či Informatika v ekonomice. Připravovala žáky pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím výpočetní techniky a prací spojených s komunikační technikou. SOŠ ukončila výuku v červnu 2015. Proto od 1. 9. 2015 mění škola název na Gymnázium Aš, příspěvková organizace.

Stará budova gymnázia
Stará budova gymnázia 2