Sedmihorky 24

S primou v Sedmihorkách, červen 2024

Při tvorbě školského vzdělávacího programu koordinátor EVVO ing. Luboš Lhoták prosadil do výuky týdenní pobytový kurs zaměřený na ekologická témata pro primu gymnázia a současně vybral Ekocentrum Sedmihorky v Českém ráji jako vhodnou, a z Aše relativně dobře dostupnou, lokalitu pro realizaci ekologického vzdělávání.

Na celý pracovní týden byl pro žáky primy připraven bohatý program ve třech blocích- dopoledním, odpoledním i večerním, realizovaný lektory ekocentra. Děti se naučily česat ovčí vlnu a vyrábět z ní jednoduché obrázky nebo brože, když předtím se seznámily s ovečkami, s jejichž stříží poté pracovaly, dozvěděly se o historickém osídlení pískovcových skal v době pozdního paleolitu, v arboretu Bukovina na Hruboskalsku se naučily poznávat jak domácí, tak cizokrajné stromy a v návaznosti na to obdržely znamení dle keltského stromového horoskopu, byly seznámeny s geomorfologií Českého ráje a také s tím, z jakých důvodů komise UNESCO odmítla zařadit oblast Českého ráje mezi kulturní světové dědictví. Kupodivu kvůli příznačnému vandalismu, který se nezastaví ani před pískovcovými skalními městy. „Jak máme na seznam UNESCO nechat zapsat něco, co si sami ničíte! Tohle jednání nechápu.“, podotkl jeden z komisařů, když viděl vrypy do skal, kde se skvěly prostomyslnosti typu: „ Karel a Zuzana.“ 

Prima se proměnila v prospektory na Cidlinském hřebenu u obce Libuň, kde se zápalem zlatokopů z konce 19. století se pokoušela z lesních cest vydolovat jaspisy a acháty. Ti vytrvalejší z nich pak v kempu byli svědky náročného řezání, leštění a broušení drahokamů jimi nalezených. Ty si odvezli s sebou jako upomínku.  

Bubnování na africké djembe zase ukázalo, že ne vše se dá naučit paměťově a rozumově. Ti, kteří neudrželi rytmus, chtěli být alespoň slyšet, proto se dusot bubnů rozléhal v okolí uzavřené budovy, kde bubnovačka, aby nerušila kempující v blízkém okolí od ní, probíhala. 

Vábení nočních dravců, sov, bohužel narušila jiná školní výprava, která ve stejné lokalitě absolvovala jakousi noční „hru?“, řvouc doslova na lesy tak, že veškerá zvířena z okolí vzala nohy i křídla na ramena a prchla od lidí, co nejdále.  

Ekotýden je vynikající příležitostí nejen sjednotit třídní kolektiv. Je příležitostí, jak hravou formou dětem ukázat, že bez přírody se neobejdeme, že příroda má mnoho tváří, že jsme na ní totálně závislí, že kurs nastoupený euroatlantickou civilizací v posledních 300 -tech letech nejenom, že poškozuje tvář planety, likviduje druhy, které ji s námi sdílejí, ale že tento destruktivní kurs míří ke kolektivní sebevraždě. 

Poděkování patří jak hlavnímu organizátorovi- Luboši Lhotákovi, tak městu Aš i Karlovarskému kraji, které poskytly dotace na to, aby týdenní pobyt v Sedmihorkách ulevil rodinným rozpočtům zúčastněných žáků.

třídní učitel primy J. Staněk  

Sedmihorky 2024