Školní jídelna

Vydávání obědů

Od 1. 9. 2023

Doporučený měsíční paušál je 900 Kč/měsíc (cena oběda: ZŠ NEOnová 35,- Kč, nižší gymnázium 37,- Kč, vyšší gymnázium 43,- Kč)

ÚČET PRO PLATBY ZA OBĚDY: 198655212/0300 (ČSOB) variabilní symbol Vám přidělí paní Houdková

Provedení plateb

  • trvalým příkazem (doporučeno)

  • každý měsíc platebním příkazem

  • každý měsíc složením dané částky na pokladně ČSOB

Obědy si žáci objednávají ve školní jídelně elektronicky pomocí čipu nebo na webových stránkách https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Prihlaseni; čip také slouží ke vstupu do elektronicky zabezpečené školy a ke kopírování či skenování na školní kopírce.

CENA ČIPU:
120 Kč hotově při převzetí (vratná záloha, která bude vrácena po ukončení studia výměnou za nepoškozený čip)

Důležité

Systém výdeje obědů je aktualizován jedenkrát týdně. Pozdní zaplacení obědů znamená, že strávník se může stravovat jenom za předpokladu, že má finanční prostředky na svém kontě (peníze se automaticky převedou do dalšího kalendářního měsíce).

Pokud dítě onemocní, je možné první den neplánované nemoci odebrat oběd do jídlonosičů. Po dobu nemoci nemají žáci nárok na dotované školní stravování.

Poznámka:
Veškeré neprojedené peníze budou automaticky převedeny na další kalendářní měsíc. Na konci školního roku mohou být přeplatky vráceny, nebo převedeny na další školní rok. O stavu svého konta bude strávník pravidelně informován při objednávání obědu. Přesný způsob objednávání obědů bude vyvěšen v prostorách jídelny. 

Případné dotazy budou zodpovězeny na tel.: 354 525 585 (paní Houdková) nebo v podatelně školy.