Metodik prevence

Ve škole funguje školní poradenské pracoviště pro žáky, rodiče i pedagogy. Každý může v době konzultačních hodin či o velké přestávce přijít se svým problémem, prosbou, přáním či stížností. 

Členy školního poradenského týmu jsou:

 • Ředitel školy – Mgr. Petr Jelínek
   
 • Výchovný poradce a metodik prevence – Mgr. Milada Soukupová
   
 • Třídní učitelé

Konzultační hodiny

každý vyučující má vypsány konzultační hodiny, které mohou žáci a rodiče po domluvě využít ke konzultaci různých problémů. 

 • Konzultační čas metodika prevence
  je ve středu od 13:00 do 14:00 nebo v průběhu velkých přestávek.

Kontaktní místa ve škole

 • Žáci se mohou s problémy obracet přímo na členy školního poradenského týmu osobně nebo e-mailem, dále mají povědomí o portálu nntb.cz.
 • Informační nástěnky pro žáky a rodiče – přízemí hlavní budovy. Jsou zde některé potřebné
  informace a kontakty.

Spolupráce s institucemi

 • Pedagogicko-psychologická poradna Cheb
   
 • Policie ČR, oddělení Městské policie Aš
   
 • Okresní metodik prevence
   
 • Městský dům dětí a mládeže
   
 • Okresní soud Cheb
   
 • Dětští lékaři

Více najdete v celém dokumentu Preventivní program 2022-2023:

Pedagogický sbor, Výchovný poradce a metodik prevence

Mgr. Milada Soukupová
Výchovný poradce, Metodik Prevence

Tělesná výchova, Biologie