Kalendář akcí

-
Kurz osobnostního a sociálního rozvoje kvarty
 
Exkurze kvinty do Prahy
 
Exkurze SCH septimy na VŠCHT v Praze
 
Exkurze sexty do Střížova
 
Exkurze kvarty - Freizeitpark Plohn
 
-
70. léta v ČSSR - přednáška pro sextu a septima
 
-
Exkurze kvinty a septimy - Ohře 2024