Plán areálu školy

Rozmístění tříd, kabinetů a kanceláří


Budova A
kancelář ředitele školy, kancelář zástupce ředitele školy, sborovna
sekretariát, školník
prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta, septima, oktáva
učebny fyziky a informatiky
učebny anglického jazyka a německého jazyka
knihovna
Budova Bsborovna B, metodik ICT
učebny biologie, dramatické výchovy a výtvarné výchovy
laboratoře chemie a fyziky
Budova Ctělocvična
Budova Ejídelna
učebna hudební výchovy