Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení do Primy 2024/2025

Přijatí uchazeči již neodevzdávají zápisové lístky a nepotvrzují svůj úmysl nastoupit na školu, na kterou byli přijati. Pouze pokud by se uchazeč chtěl vzdát práva na přijetí, učiní tak písemně volnou formou u ředitele školy, na kterou byl přijat.

Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa jsou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí) již není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem.