Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme jednu třídu osmiletého gymnázia (30 žáků).

Všichni uchazeči budou konat přijímací zkoušky formou centrálně zadávané jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky. 

Jednotné zkoušky proběhnou:

  1. termín: 16. 4. 2024
  2. termín: 17. 4. 2024

Náhradní termíny jsou stanoveny:

  1. náhradní termín: 29. 4. 2024
  2. náhradní termín: 30. 4. 2024

Přihlášky ke studiu se podávají od 1. února do 20. února 2024.

Všechny potřebné informace k podávání přihlášek najdete na stránkách: www.prihlaskynastredni.cz