Školská rada

ČINNOST ŠKOLSKÉ RADY

  • projednává Školní vzdělávací program

  • schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy a Výroční zprávu o hospodaření školy

  • je seznamována s aktuálním počtem studentů, se vztahem školy a města Aše.

ČLENOVÉ:

 

předsedkyněAlena Žohová
zástupci rodičů

David Žibrický

Alena Žohová

zástupci učitelů

Ing. Miroslav Helcl

Mgr. Tomáš Kozel

zástupci zřizovatele

Mgr. Dalibor Blažek

Luboš Pokorný