kurz soc a osob rozvoje 24

Cesta k sebepoznání: Kurz seberozvoje s kvartou a septimou

Letošní týdenní kurz seberozvoje pro třídu kvartu odstartoval v pondělí 17. června. 

S programem třídu seznámila paní učitelka Pěnčíková a my, seminaristé z mediální výchovy ze třídy septimy, jsme se dali do práce. Připravili jsme si pro naše mladší spolužáky prezentace, aktivity a hry, které v seberozvoji mohou pomáhat.

Pondělní téma kurzu bylo “Sebevědomí a sebeúcta”, se kterým nás seznámily Dorka Křístková s Pavlínou Stehlíkovou. Děvčata žákům objasnila, čeho se toto téma týká, a připravili si pro ně zajímavé testy osobnosti, jako třeba test “Kdo jsem?” nebo test temperamentu. Následně slovo převzali Hynek Kryl s Katkou Laučíkovou, kteří si na tento den zpracovali téma “Moje slabé a silné stránky”. Ti žákům pomohli nahlédnout do svého nitra a odhalit tak například superhrdinské vlastnosti v aktivitě “Já superhrdina”.

V úterý den odstartovala Naty Hagarová s prezentací týkající se tématu, jež je v dnešní době velice řešené, a tím je stres. Po teoretickém úvodu si účastníci kurzu zahráli kahoot a následně si mezi sebou vyměnili rady, co dělat, pokud jsou ve stresu. Následně dostali antistresovou omalovánku a mezitím, co ji vybarvovali, poslouchali rady, jak vyhrát nad stresem z videa přímo od psychologa. Téma “Prezentační dovednosti”, které představila Lucka Kašparová, se zdálo žákům pouze jako prezentace látky ve škole, avšak není tomu tak. Člověk musí umět prodat i sebe, s čímž souvisí využití jazyka, řeči těla a oblečení. Poté, co žáci teorii již znali, byl čas se přesunout na praxi. Hra Minutový řečník většinu dostala do nesnází. Pokud řečník udělal jakoukoliv chybu, musel udělat dřep. Tímto cvičením se trénují a omezují nejčastější chyby, které řečníci dělají.

Do třetího dne žáky uvedla Dorka s tématem “Umění asertivity a manipulace.” Žáci si vyzkoušeli dva testy: test “Jsi asertivní?” a test “Jsi manipulátor?” Také si zahráli společenskou hru, kde měli za úkol odhalit manipulátory na základě konverzace ve skupinách. Druhým tématem dne středy byly problémy se vztahy, které uvedli a rozebrali Hynek s Katkou. Jejich program spočíval například v identifikování problémů v přečtených příbězích a navrhování řešení na tyto situace.

Předposlední den začal s řešením problémů ve škole, které se netočí pouze kolem učení, ale i kolem kolektivu a vztahů s učiteli. Jak si zorganizovat svůj čas a učení, identifikovat problém a najít řešení, za kým jít v případě nouze. To již žáci kvarty mají pod kontrolou. Jedním z problému ve školách může být i šikana. A tak poté Natka vysvětlila svou prezentací tuto problematiku. Učila žáky, jak šikanu poznat, jaké existují druhy, a hlavně, jak se jí bránit. Také si účastníci kurzu na konci zahráli kahoot s otázkami, jež měly upevnit jejich načerpané znalosti, a podívali se na minifilm o kyberšikaně.

Poslední den začala Pája se svou prezentací o verbální a neverbální komunikaci. Upozornila na problémy při komunikaci a následně uvedla menší návod, jak na správnou komunikaci. Dále pokračovala paní učitelka Pěnčíková se svým tématem „Řeč těla”. Ta uvedla, co vše řeč těla zahrnuje, a vysvětlila proxemické zóny. Vyzkoušeli si různé situace, kde řeč těla hraje důležitou roli, učili se rozebírat shluky gest.

Tento den zakončili sami žáci zpětnou vazbou týkající se celého týdne.

Přes tento týden jsme se dozvěděli informace nejen o sobě, ale i o svých spolužácích. Poznali jsme, jak jsou kreativní, jak rychle dokážou reagovat na nové podněty. Myslím, že to byl týden přínosný pro obě strany.

Autor: Lucie Kašparová, D. P. Stehlíková, Natálie Hagarová, Dora Křístková, Kateřina Laučíková, Hynek Kryl (septima)