logo-skoly

Ředitelské volno 29. 9. 2023

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji dne 29. 9. 2023 volno pro žáky Gymnázia Aš.

Mgr. Petr Jelínek
ředitel školy