logo-skoly-AS-mensi

Realizovaný projekt - OPVVV

V rámci projektu „Podpora výuky na Gymnáziu Aš“ je cílem podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání, umožnit škole působení ICT technika ve výuce všeobecných i odborných předmětů a podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.