irop-logo

Realizovaný projekt - IROP

IROP - "MODERNIZACE VYBAVENÍ ŠKOLY"

V rámci projektu „ Modernizace vybavení školy“ byly vybaveny tyto učebny:

  • Učebna jazyků a výpočetní techniky: Moderně vybavená učebna cizích jazyků umožňuje každému jedinci samostatný nácvik poslechových a komunikačních dovedností (sluchátka pro každého žáka, specializovaný software umožňující pedagogovi individuální přístup ke každému žákovi a konkrétní pomoc i kontrolu práce jednotlivce), žáci mohou samostatně pracovat s počítačem (online jazyková cvičení a testy, elektronické slovníky a učebnice, výuková videa, vyhledávání informací, psaní krátkých textů, tvorba prezentací), využívat moderních výukových materiálů pro interaktivní tabuli.

  • Učebny anglického a německého jazyka: Škola disponuje dvěma speciálními jazykovými učebnami pro menší skupiny žáků. Moderně vybavená učebna cizích jazyků umožňuje každému jedinci samostatný nácvik poslechových a komunikačních dovedností (sluchátka pro každého žáka, specializovaný software umožňující pedagogovi individuální přístup ke každému žákovi a konkrétní pomoc i kontrolu práce jednotlivce). Výhodou pro jazykovou výuku je jiné uspořádání nábytku – lavice postavené do půlkruhu umožňují využít volný prostor uprostřed např. pro krátké scénky. Vybavení učebny pomůckami, jako jsou nástěnné výukové tabule nebo mapy, vytváří pro žáky podnětnější prostředí.

  • Učebna zeměpisu: Učebna byla vybavena novým nábytkem, nástěnnými výukovými tabulemi, mapy a interaktivní tabulí.

  • Učebna matematiky: Učebna byla vybavena novým nábytkem, nástěnnými výukovými tabulemi, pomůckami a interaktivní tabulí.

  • Učebna fyziky a chemie: Učebna byla vybavena novým nábytkem, nástěnnými výukovými tabulemi, moderním dataprojektorem a ozvučením. Učitelské pracoviště je vybaveno tak, aby bylo možné žáků předvádět pokusy z chemie a fyziky. Každá žákovská lavice má k dispozici výstup nízkého napětí pro pokusy z oblasti elektřiny a datovou zásuvku pro připojení k internetu.

  • Učebna výpočetní techniky: Učebna je vybavena novým nábytkem, nástěnnými výukovými tabulemi, moderním dataprojektorem a počítači, které splňují současné nároky v oblasti ICT.

  • Učebna biologie: Učebna je vybavena novým nábytkem, nástěnnými výukovými tabulemi, interaktivní tabulí a ozvučením. Dále mikroskopy, senzory a pomůckami, které umožní provádět pokusy v oblasti biologie.

Dále byl zabezpečen bezbariérový přístup do všech učeben školy pomocí schodolezu, byly vybaveny kabinety odborných předmětů a revitalizována zeleň v areálu gymnázia.