Den Země 2023

Dne 21. 4. 2023 navštívily čtvrté třídy ze ZŠ Kamenná Aš prostory ašského gymnázia. Zde si pro ně třída sexta ve spolupráci s kantory připravila program v rámci Dne Země.

Vše začalo chvíli po osmé hodině ranní, kdy byli studenti základní školy seznámeni s programem a následně rozděleni do přibližně patnáctičlenných skupin. Pro čtvrťáčky byla připravena čtyři stanoviště s tematickým programem k oslavám svátku Země. Jako první si děti prošly naučnou stezku, kde bylo jejich úkolem hádat názvy rostlin a zvířat. Postupně si skládaly tajenku, která je dovedla k pokladu. Za svou snaživost byly odměněni něčím dobrým na zub. Na druhé zastávce na ně čekala nejprve krátká přednáška o přínosu recyklace pro naši planetu. Následně byli žáci rozděleni do družstev. Obě družstva spolu soupeřila ve štafetovém běhu. Ten spočíval nejen v běhání, ale také ve správném třídění odpadu. Na třetím stanovišti se věnovali hře, při které bylo úkolem donést do cíle kartičku se zvířátkem, aniž by je chytila zlá podlá liška, která jim kartičky brala. Pokud se dětem podařilo kartičku donést do cíle, bylo jim dáno razítko na ruku na důkaz splnění úkolu. Sextáni si na poslední zastávce připravili drobný kvíz na otázky týkající se planety Země a živočichů a rostlin žijících na ní. Žáci základní školy vytvořili trojice a byli k sobě svázáni, aby drželi pohromadě. Každá trojice odpovídala na otázky a pokud byla odpověď správná, tak se trojice posunula blíže k cíli.

Krátce před polednem byl konec. Ve vestibulu gymnázia bylo slavnostní ukončení programu. Následovala už je společná fotografie a děti se odebraly zpět do školy. Všem se celé dopoledne velice líbilo, ale nejvíce dětem, které si užily lepší dopoledne než běžnou výuku ve škole.

Autor: Tomáš Švarc (sexta)

Den Země 2023
Den Země 2023
Den Země 2023
Den Země 2023
Den Země 2023
Den Země 2023
Den Země 2023
Den Země 2023
Den Země 2023
Den Země 2023
Den Země 2023
Den Země 2023
Den Země 2023
Den Země 2023
Den Země 2023
Den Země 2023
Den Země 2023