Novinky

Nepřehlédněte:
Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volno pro žáky Gymnázia Aš ve dnech 27. - 30. 6. 2016 z důvodu rekonstrukce sociálních zařízení. Mgr. Petr Jelínek, ředitel školy

Přednáška ,,Život obojživelníků‘‘

Dne 25. 4. 2016 se uskutečnila na gymnáziu v Aši přednáška o životě obojživelníků. Tuto přenášku měl na starost Mgr. Jiří Brabec z přírodovědného oddělení muzea v Chebu.

Marie Antoinetta

Ve čtvrtek 28.4.2016 se třída kvarta zúčastnila divadelního představení Marie Antoinetta v chebském divadle. Dle očekávání celé třídy se mělo představení nést v historickém duchu doby vlády Marie Antoinetty a jejího manžela Ludvíka XVI.

Den Země

Ašské gymnázium na den 19. dubna připravilo pestré pásmo her a soutěží ke Dni Země. Celý program měla na starosti třída kvinta, která tento rok již připravovala Den Vody. Tentokrát byli pozváni žáci čtvrtých tříd ZŠ Kamenná.

nejbližší události:

30.5.2016 - 6.3.2016
Kurz osobnostního a sociálního rozvoje pro kvartu

6.6.2016 - 6.10.2016
Kurz environmentální výchovy pro primu

13.6.2016 - 17.6.2016
Ekologický kurz kvinty

13.6.2016 - 17.6.2016
Výtvarné a divadelní dílny tercie

výběr z galerie: