Novinky

Ekologická olympiáda

Ve dnech 4. 10. – 6. 10. 2017 se na Gymnáziu v Chebu opět konalo Krajské kolo ekologické olympiády. Olympiády se zúčastnila čtyři tříčlenná družstva. Naši školu reprezentovali tři žáci ze sexty Sandra Tranová, Mirka Talánová a Daniel Myšák.

Okrskové kolo v přespolním běhu

Již po druhé v tomto školním roce jsme se – my sportovci - zúčastnili našeho oblíbeného přespolního běhu, který se konal 26. 9. 2017.

Školní kolo v přespolním běhu

Již tradičně se naše škola zúčastnila školního kola v přespolním běhu, které se konalo 21. 9. 2017 na vrchu Háj.

Ředitelské volno 29. 9. 2017

V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji dne 29. 9. 2017 volno pro žáky Gymnázia Aš z provozních důvodů.

nejbližší události:

18.10.2017
Houby kolem nás -exkurze sekundy

25.10.2017
Pasování žáků primy v LaRitmě

26.10.2017 - 27.10.2017
Podzimní prázdniny

16.11.2017
Třídní schůzky -18:00 hodin

16.11.2017
Volba školské rady